In geval van overlijden: 010 – 485 51 10

Direct contact

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. U kunt direct contact met ons opnemen!

Multicultureel

“Elk mens denkt wel eens over de dood na. Per persoon is de omgang echter anders. Daarnaast maken cultuur, religie en traditie ook het verschil uit. 

In tijden van rouw heb je er veel baat bij om afscheid te nemen. Voor mensen met een andere achtergrond en cultuur kan het soms lastig zijn om aan tradities een uitvoering te geven. Er dienen dus aanpassingen plaats te vinden omdat er in de praktijk niet altijd aan persoonlijke wensen en behoeften kan worden voldaan. 

 

De omgang met een overlijden

De omgang in de Nederlandse cultuur bij een overlijden en de omgang hiermee, is aan het veranderen. Sinds de jaren ’90 is de omgang met de dood uit de taboesfeer gekomen. 

Er werd gezocht naar een nieuwe vorm van afscheid nemen en er werden nieuwe manieren van stervensbegeleiding ontwikkeld, zoals buddyzorg. Tevens ontstond er een groeiende behoefte om aan het afscheid een persoonlijk en betekenisvol karakter te geven. Wij geloven dat een goed afscheid je verder helpt. Met name als de uitvaart volledig recht doet aan de wensen van de overledene zelf en de nabestaanden, ongeacht de cultuur of religie. 

 

Verschillende culturen

Wij willen een waardig afscheid voor iedereen mogelijk maken omdat wij geloven dat een goed afscheid u verder helpt. Daarom is het belangrijk dat een uitvaart aan alle wensen van de overledene zelf en de nabestaanden voldoet. Dat geldt voor elke cultuur ongeacht of religie nu wel of geen rol speelt.